Forskningsprojektet

Inom kort kommer allt innehåll på denna hemsida att flyttas över till ”Göteborgs historia” där jag tänker presentera både pågående och avslutade forskningsprojekt kring staden Göteborg med omland.

Frågeställning och problemområde

Grönområden är en lika viktig del av staden som gator, torg och byggnader. I centrum av staden finns de anlagda och tillrättalagda parkerna. Inom gångavstånd från de mest central gatorna finns även skogsmark. I Göteborg ligger dessa naturområden som kilar in mot centrum och är därmed lättillgängliga för en stor del av stadens befolkning. Under äldre tid var naturområdena framförallt en resurs som användes till jordbruk, bete eller där timmer och torv hämtades till staden. Ännu på 1920-talet var de stora gröna ytorna främst något som skulle användas till skogsplantering och som resurs inför framtida utbyggnad av staden. Idag betraktas rekreationsområden som en resurs som har positiva effekter på folkhälsan. En viktig aspekt av dessa grönområden är att de förutom djur och växter även bevarar spår av vår historia. Men, konflikter mellan stadens grönområden och utbyggnad av bostäder och infrastruktur är ständigt återkommande. En fördjupad kunskap kring några av våra viktigaste rekreationsområdens historia är viktig både för besökarna och som underlag för framtida beslut kring hur dessa områden skall användas.

Undersökningen utgår från fem av de stora naturområdena i dagens Göteborg; Änggårdsbergen, Delsjöområdet, Vättlefjäll, Sandsjöbacka som alla är skogrika områden därför har även Södra skärgården förts in i undersökningen för att lyfta fram den marina sidan av stadens rekreationsområden.

En tanke på “Forskningsprojektet”

  1. Jag försökte att gilla på facebook men det ser ut som att man måste skapa ett konto i WordPress först, och det måste jag sova på innan jag bestämmer mig för det.
    Har i alla fall delat det, det gick bra utan ceremonier.

    Det skall bli intressant att följa projektet. Områdena i fråga har betytt mycket för mig i många herrans år. Lycka till!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

– mer än gator och torg!